Kirjoittajan arkistot: admin

Syyskokous pidetty

Lippukunnan virallinen syyskokous on pidetty. Kokouksessa valittiin hallitukseen uusia jäseniä  ja hallituksen kokoonpano vuodelle 2018 on:

– Mauri Huttunen Lippukkunnajohtaja *
– Eero Poutiainen Apulaislippukunnajohtaja
– Sami Parta, Taloudenhoitaja *
– Kalle Rapi, Sihteeri
– Juho Jäppinen, hallituksen jäsen
– Mikko Koljander, Hallituksen jäsen *

Tähdellä merkityt jäsenet ovat erovuorossa seuraavassa syyskokouksessa.

Henkilövalintojen lisäksi kokouksessa hyväksyttiin taloausarvio ja toimintasuunnitelma ensi vuodelle. Keskustelua käytiin syyskisojen 2018 järjestämisestä, Lippukuntamme järjestää kilpailut ja tällä hetkellä vielä kilppailunjohtaja kisoilta puuttuu.

Syyskokous 29.10.2017

Lippkunnan sääntömääräinen syyskokous järjestetään 29.10 klo 18 wallikellarissa.

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja niiden lisäksi 2018 syyskilpailuita jotka lippukuntamme järjestää.  Heti kokouksen jälkeen pidetään johtajakokous jossa käydään läpi tulevia tapahtumia sekä ryhmien kuulumiset.

Kolme tavoitetta vuodelle 2017

Uusi hallitus kokoontui ensi kertaa tammikuun alussa. Mietimme paljon sitä miten voisimme parantaa toimintaa. Näistä muodostui kolme tavoitetta, joita lähdemme toteuttamaan vuoden aikana.

1. Viikkotoiminta on laadukasta ja retkiä on paljon
Tätä tavoitetta ryhdytään toteuttamaan usein toimenpitein. Tärkeimpänä niistä on suunnitelmallisuus toiminnassa ja avun tarjoaminen ryhmänjohtajille, kun sitä tarvitaan. Lippukunnan sisäistä viestintää parannetaan ja asioita pyritään ennakoimaan mahdollisimman paljon.

2. Jäsenmäärän kasvu
Jotta kasvu voi toteutua, tarvitaan uusia jäseniä ja tämä toteutetaan aloittamalla uusi sudenpenturyhmä syksyllä 2017. Tätä varten tarvitaan myös johtajia, joita ei koskaan ole liikaa. Olisitko sinä yksi sellainen ? Tämä on tavoitteista kenties vaativin ja vaatii toteutuakseen paljon työtä.

3. Talouden kehittäminen
Lippukuntamme ei ole ollut taloudellisesti heikossa asemassa ainakaan viimeiseen kymmeneen vuoteen. Kuitenkin tuloskehitys on ollut heikompaa viime vuosina ja siksi halusimme kiinnittää tähän huomiota. Perinteinen tapa on ollut yhdistyksissä tehdä kirjanpito kerran vuodessa ja tarkastella sitä silloin budjettiin vertaamall. Työmäärä on samanlainen kun tositteet naputellaan sinne kerran vuodessa vai useammin. Tämän johdosta päädyimme siihen että seuraamme taloutta kolmen kuukauden välein. Tällöin päästään puuttumaan mahdollisiin ongelmakohtiin nopeammin. Muitakin toimenpiteitä tulemme tekemään tämän osalta, jotta taloudenhallinta olisi mahdollisimman helppoa.

Tämän tekstin kirjoittaja on myös aidosti innoissaan, olen ollut 23 vuotta mukana tässä lippukunnassa ja viimeeksi olin hallituksessa yli viisi vuotta sitten. Lähestulkoon kaikki pestit olen lippukunnassa kiertänyt ja silti tämä on ikäänkuin uusi pesti sihteerinä. Uskon vahvasti siihen, että saavutamme kaikki asetut tavoitteet. Se vaatii kovaa työtä ja koko lippukunnan apua, meillä on kuitenkin olemassa kaikki mahdollisuudet onnistua siinä.

Syyskokous

Syyskokous valitsi uuden hallituksen ensi vuodelle. Uutena lippukunnanjohtajana aloittaa silloin Mauri Huttunen, apulaislippukunnanjohtajana jatkaa Eero Poutiainen, taloudesta vastaa Sami Parta, sihteerinä toimii Kalle Rapi sekä hallituksen jäseniksi valittiin Mikko Koljander ja Juho Jäppinen.

Henkilövalintojen lisäksi hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio ensi vuodelle.

Walliveljet juhlavuosi

Walliveljet  juhlii 70-vuotista taivalta 16.4.2016 Lappeenrannan Upseerikerholla. Juhlien yhteydessä lippukunta, piiri sekä Suomen partioliaset palkitsi ansioituneita johtajia. Alla merkkien myöntämisperusteet sekä saajat. Onnea kaikille ansiomerkkiensaajille.

Rautainen ansioristi, LWr Ar
Voidaan myöntää vain lippukunnan jäsenelle, joka on ollut vähintään viisi vuotta partiotoiminnassa aktiivisesti mukana ja kunnostautunut vartion- tai laumanjohtajana, vaeltajana tai partiojohtajana normaalia suuremmalla panoksella kuin mitä hänen partiotehtävänsä on edellyttänyt.

Myönnetty seuraaville henkilöille:
– Aleksi Anttinen
– Samuli Mikkola
– Mikko Haaja
– Eero Lehmusvaara
– Sami Parta
– Simo Räsänen
– Juho Jäppinen

Hopeinen ansioristi, LWhop Ar
Lippukunnan ansioristi nauhassa, jonka nauhaan kiinnitetään hopeinen poikkilaatta, jossa on LW kirjaimet. Nauhalaattaan kiinnitetään kärjellään oleva hopeinen neliö.
Myönnetty seuraaville henkilöille:
– Nykter Joel
– Seppä Ilmari
– Rapi Kalle

Kultainen ansioristi, LWkul Ar
Lippukunnan ansioristi, jonka nauhaan kiinnitetään kultainen poikkilaatta, jossa on LW kirjaimet. Nauhalaattaan kiinnitetään kärjellään oleva kultainen neliö.
Myönnetty Timo Seppälälle

E-KP Pronssinen ansiomitali:
Myönnetään henkilölle, joka on toiminut vähintään kahden vuoden ajan partiojohtajan tasoisessa pestissä. Vain kahden vuoden aika edellyttää kuitenkin poikkeavaa ansioitumista.
Myönnetty Mauri huttuselle

E-KP Hopeinen ansiomitali:
Myönnetään henkilölle erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa tai partiopiirissä. Merkki voidaan myöntää, mikäli pronssisen ansiomitalin myöntämisestä on kulunut vähintään viisi vuotta.
Myönnetty Jyrki Lukkariselle

Suomen Partiolaisten ansiomerkit
2-luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää 17–18-vuotiaalle partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiotehtävissä. Mannerheim-solki ei ole jokaisen aktiivisen, nuoren partiolaisen tunnus, vaan saajan tulee erottautua saman ikäisistä muista partiolaisista siinä, että partioaate ja sen toteuttaminen näkyvät hänen elämässään.
Myönnetty Eero Poutiaiselle